Misyonumuz

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürüleblir kalkınmaya öncülük eden br üniversitedir.


Vizyonumuz

İhtisas alanı öncelikli, nitelkli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın br üniversite olmaktır.


Temel Değerlerimiz

Kastamonu Ünverstesi; 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder. 

Düşünce ve ifade hürryetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenrliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verr. 

Girişimcilik faalyetlerini destekler. · Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.