Misyonumuz

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden, verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek; ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, toplumsal hassasiyetlere saygılı,  girişimci, ülkenin gelişimine yön veren,  ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Kastamonu Üniversitesi;

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder.

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.

Girişimcilik faaliyetlerini destekler. · Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.