Üniversitemiz, başta bilimsel olmak üzere sosyal, kültür, sanat, fiziki ve sportif alanlarda atılımlar yaparak kendini ispatlamaktadır. Kastamonu Üniversitesi, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve yaparak öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş eşsiz bir öğretim yaklaşımı uygulanır. Etik değerlere, insana, çevreye özen gösteren, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, kendine güvenen ve iyi ifade edebilen, sosyal becerileri gelişmiş, proje tabanlı ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek bölümlerimizin ortak paydasıdır.

Üniversitemiz bünyesinde sayısı giderek artan seçkin akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), farklı programlarla,  her dönem açılan dersle ve bu derslere kayıt öğrenciler ile yürütülmektedir. Üniversitemiz dersleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, spor bilimleri, güzel sanatlar, fen bilimleri gibi çok farklı alanlarda açılmakta ve farklı yöntemlerle yürütülmektedir. Teorik bilginin pratiğe dönüşüp, uygulanabilirliği için, uygulamalı eğitim imkânları sunulmaktadır.